Книжки з охорони праці

Система стандартів відповідності продукції вимогам природоохоронного законодавства

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Основою всіх життєвих процесів в організмі людини є постійний обмін речовин між організмом і навколишнім середовищем. Із довкілля людина споживає кисень, воду і харчові продукти. Харчові продукти є необхідною умовою життя людини. В організм людини з їжею надходять не тільки поживні речовини, а також забруднення (сторонні хімічні речовини). Так, з їжею надходить до 95% пестицидів, тоді як з водою - 4,7% і з атмосферним повітрям - 0,3 %. Нітрати й нітрити до 70% в організм людини потрапляють найчастіше з продуктами рослинного походження, а решта - з водою та продуктами тваринного походження. Радіонукліди приблизно до 94% надходять з продуктами харчування, а решта з водою та повітрям.
Забруднення потрапляють у продукти харчування з сільськогосподарської продукції під час її вирощування та в результаті використання недосконалої технології виробництва продуктів харчування з некондиційної сировини. У разі використання не досліджених добрив, нераціонального їх внесення чи зрошування угідь забрудненими стічними водами хімічні речовини в підвищеній кількості надходять у продукцію рослинництва й тваринництва, а з нею - в продукти харчування. Продукція птахівництва й тваринництва забруднюється не апробованими кормами та різними кормовими добавками (консервантами, стимуляторами росту, лікувальними й профілактичними засобами тощо ). Шкідливі домішки можуть також потрапляти в продукти харчування з недоброякісної упаковки та утворюватись у результаті перебігу небажаних біохімічних і фізико - хімічних процесів під час транспортування та зберігання харчової продукції. До них належать токсиканти, що потрапили в продукти харчування з обладнання, посуду й тари при використанні не апробованих або недозволених пластмас та інших полімерних матеріалів.
Якщо продукція, процес чи послуга відповідають заданим вимогам - певним стандартам або технічним умовам - і мають задану якість, то вони одержують сертифікат відповідності, знак відповідності і маркурянмя.
Відповідність - додержання всіх встановлених вимог до продукції, процесів, послуг.
Сертифікат відповідності - документ, який вказує, що забезпечується необхідна впевненість в тому, що наліченим чином ідентифікована продукція, процес або послуга відповідають конкретному стандарту чи іншому нормативному документу.
Знак відповідності - захищений у встановленому порядку знак, який вказує на те, що забезпечується якість згідно нормативних документів чи стандартів.
Відомо, що при виробництві продукції досягнути відповідності всім стандартам, практично неможливо і досить дорого. Тому, саме система сертифікації може забезпечити оптимальну гарантію того, що продукція відповідає найкращим показникам. Для кожного виду продукції розроблено свій знак відповідності і правила його застосування.
Система стандартів з сертифікації:
ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування.
ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення.
ДСТУ 3410-9 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення.
ДСТУ 3411-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації.
ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.
ДСТУ3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення.
ДСТУ3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи.
ДСТУ3416-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок реєстрації добровільної сертифікації.
ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується.
ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення.
ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації.
ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис.
ДСТУ EN 45011-98 Загальні вимоги до органів, які здійснюють сертифікацію.
EN 45012Загальні вимоги до органів з сертифікації систем якості.
EN 45013Загальні вимоги до органів з сертифікації, що проводять
атестацію персоналу.
EN 45014Загальні вимоги до заяви постачальника про
відповідність.
Розгляд основних стандартів проводиться за змістом розкриття теми.
Основні положення, поняття і порядок проведення сертифікації згідно із ДСТУ 2462, ДСТУ 3410, ДСТУ 3413, ДСТУ 3415, ДСТУ 3498. Зміст стандартів: стандарт ДСТУ 24624 розглядає основні поняття - терміни та визначення з сертифікації; стандарт ДСТУ 3410 - основні положення з сертифікації; стандарт ДСТУ 3413 - порядок проведення сертифікації; стандарт ДСТУ 3415 - реєстр системи сертифікації; ДСТУ 3416- порядок реєстрації добровільної сертифікації; ДСТУ 3498- бланки документів системи сертифікації, їх форма та опис.

Ви бачите тільки 56% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.