Книжки з охорони праці

Стандартизація професійної безпеки та промислової гігієни

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

В умовах бурхливого розвитку науково-технічного прогресу всі промислові підприємства представляють потенційну небезпеку для персоналу, населення та навколишнього середовища.
«Небезпека - сукупність факторів, пов'язана з експлуатацією промислового підприємства, що діє постійно або виникає внаслідок певної ініціюючої події чи певного збігу обставин, що чинять (здатні чинити) негативний вплив на реципієнтів.
Безпека - відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдавання будь-якої шкоди.. Властивість підприємства за нормальної експлуатації та в разі аварії обмежувати вплив джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище встановленими межами називають безпечністю промислового підприємства. Стандартизації підлягає не тільки безпека промислових підприємств, але і персонал, населення та навколишнє середовище, а також промислова гігієна, загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони, вимоги до допустимого вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони, загальні положення та вимоги безпеки праці; небезпечні й шкідливі виробничі фактори та їх класифікація, метрологічне забезпечення в області безпеки праці, загальні правила, відбиття й оформлення вимог безпеки праці в технологічної документації, терміни й визначення тощо.
Система стандартів з безпеки підприємств та безпеки праці Державні і міжнародні
ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни і визначення.
ДСТУ 2256-93 Система стандартів безпеки праці. Виробництво.
ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні • положення та вимоги.

Ви бачите тільки 23% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.