Книжки з охорони праці

Стандарти з методів досліджування забруднюючих речовин у ґрунтах

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Система стандартів з методів визначання забруднюючих речовин у ґрунтах розглядає методи визначання ємності катіонного обміну, метод вимірювання та розрахунку суми токсичних солей у розкривних та вміщуючих породах, методи визначання органічної речовини, метод визначання іонів карбонату та бікарбонату у водній витяжці, методи визначання іонів хлориду у водній витяжці, метод визначання іону сульфату у водній витяжці, метод визначання натрію та калію у водній витяжці, визначання нітратів за методом ЦІН AO, визначання обмінного амонію за методом ЦІН АО та ін.
Основні стандарти з досліджування якості грунту Державні і міжнародні ДСТУ 4114-2002Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію.
ДСТУ 4289:2004Методи визначання органічної речовини.
ДСТУ 4290:2004Методи визначання валового фосфору і валового калію.
ДСТУ ISO 10693-2001 Визначання вмісту карбонатів. Об'ємний метод. ISO 10693:1995
ДСТУ ISO 11048-2001 Визначання водорозчинних та кислоторозчинних ISO 11048:1995сульфатів.
ДСТУ ISO 10694-2001 Визначання вмісту органічного і загального ISO 10694:1995вуглецю методом сухого спалювання
ДСТУ ISO 11260-2001 Визначання ємності катіонного обміну та ISO 11260:1994насиченості основами з використовуванням
розчину хлориду барію.
ДСТУ ISO 11263-2001Якість грунту. Спектрометричний метод.
ISO 11263:1994Визначання вмісту рухомих сполук фосфоров
розчині гідрокарбонату натрію.
ДСТУ ISO 13536-2001 Визначання потенційної ємності катіонного ISO 13536:1995обміну та вмісту обмінних катіонів.
Міждержавні і європейські
ГОСТ 17.4.4.01-84 Методы определения емкости катионного обмена. ГОСТ 17.5.4.02-84 Метод измерения и расчета суммы токсичных солей во
вскрышных и вмещающих породах.
ГОСТ 5180-84Методы лабораторного определения физических
характеристик.
ГОСТ 26424-85 Метод определения ионов карбоната и
бикарбоната в водной вытяжке.
ГОСТ 26425-85 Методы определения иона хлорида в водной вытяжке. ГОСТ 26426-85 Методы определения иона сульфата в водной вытяжке. ГОСТ 26427-85 Метод определения натрия и калия в водной вытяжке.
ГОСТ 26428-85 Методы определения кальция и магния в водной вытяжке.
ГОСТ 26485-85 Почвы Определение обменного (подвижного) алюминия
ГОСТ 26486-85 Почвы Определение обменного марганца.
ГОСТ 26487-85 Почвы Определение обменного кальция и обменного
(подвижного) магния методами ЦИНАО.

Ви бачите тільки 27% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.