Книжки з охорони праці

Система стандартів з якості грунту

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Ґрунт - самостійне природно-історичне органо-мінеральне тіло, яке виникло на поверхні земної кори внаслідок тривалої взаємодії біотичних, абіотичних і антропогенних чинників, має специфічні генетико-морфологічні ознаки і властивості, головною з яких є родючість. Охорона і збереження грунтів регламентується системою стандартів досліджуванням ґрунтів взагалі, а також якості ґрунту взагалі - його хімічних характеристик, фізичних, біологічних, гідрологічних властивостей тощо.
Система стандартів розглядається згідно з УКНД і каталогами нормативних документів, в яких всі стандарти розподілені на групи і підгрупи за ієрархічною трирівневою ознакою.

Ви бачите тільки 43% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.