Книжки з охорони праці

Стандарти з методів досліджування якості води

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Система стандартів з методів і методик визначання забруднюючих речовин у воді розглядає методи визначання фізичних властивостей води: смаку, запаху, забарвлення і мутності води загальної жорсткості, води; методи визначання біологічних властивостей води: санітарно- бактеріологічних, санітарно-мікробіологічних; методи визначання вмісту хімічних речовин: рН, азотовмісних речовин, нітратів, хлоридів, залишкового активного хлору, залишкового озону, загального заліза, масової концентрації міді, алюмінію, свинцю, цинку, срібла; миш'яку, берилію, метод визначання вмісту молібдену, радію-226, поліакриламіду, селену, стронцію та ін.
Система стандартів з методів досліджування якості води Державні і міжнародні
ДСТУ 3959-2000 Методики біотестування води. Настанови. ДСТУ 4077-2001 і ISO 10523-1994 Якість води. Визначання рН ДСТУ 4078-2001 і ISO 7890-3:1998 Якість води. Визначання нітрату. ДСТУ 4079-2001 і ISO 9297:1989 Визначання загального вмісту хлоридів. ДСТУ ISO 5815 2004 і ISO 5815-1989 Визначення біохімічного
споживання кисню. ДСТУ ISO 6332-2003 Визначання заліза.
ДСТУ ISO 6468-2002 і ISO 6468:1996 Визначання вмісту окремих хлор
органічних інсектицидів. ДСТУ ISO 6777-2003 і ISO 6777:1984 Визначання нітритів. ДСТУ ISO 6778-2003 і ISO 6778:1984 Визначання амонію ДСТУ ISO 6878-2003 і ISO 6878:1998 Визначання фосфору. ДСТУ ISO 7027-2003 і ISO 7027:1999 Визначання каламутності. ДСТУ ISO 7150-2003 і ISO 7150:1986 Визначання амонію. ДСТУ ISO 7393-2003 і ISO 7393-1990 Визначання незв'язаного та загального
хлору.
ДСТУ ISO 7887-2003 і ISO 7887:1994 Визначання і дослідження
забарвленості.
ДСТУ ISO 7890-2003 і ISO 7890:1986 Визначання нітрату.
ДСТУ ISO 10304-2003 і ISO 10304-1:1997 Визначання розчинених фторид-,
хлорид-, нітрит-, ортофосфат-, бромід-, нітрат- і сульфат-іонів.. ДСТУ ISO 13829-2003 і ISO 13829:2000 Якість води. Визначання
генотоксичності води і стічної води.
Міждержавні і європейські
ГОСТ 3351-74 Методьі определения вкуса, запаха, цветности и мутности. ГОСТ 4011 -72 Методьі определения общего железа. ГОСТ 4151 -72 Метод определения общей жесткости. ГОСТ 4152-89 Метод определения массовой концентрации мьішьяка. ГОСТ 4192-82 Методьі определения минеральньїх азотосодержащих веществ.
ГОСТ 4245-72 Методьі определения содержания хлоридов. ГОСТ 4388-72 Методьі определения массовой концентрации меди. ГОСТ 18190-72 Методьі онределения содержания остаточного активного хлора.

Ви бачите тільки 24% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.