Книжки з охорони праці

Система стандартів з захисту довкілля від забруднення відходами

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Відходи - речовини, матеріали і предмети, які утворюються в процесі людської діяльності, не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їхній власник позбувається має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. Відходи - біосферозабруднювачи, з якими пов'язана екологічна безпека тобто такий стан довкілля, за якого сукупність природних причин наслідків людської діяльності (виробничої, військової,комунікаційної, будівельної, наукової, інформаційної, рекреаційної медико-біологічної та будь-яких інших видів, зокрема дії щодо попередження наслідків природних і антропогенних катастроф надзвичайних ситуацій) унеможливлює або мінімізує безпосередні і подальші деградаційні зміни екосистем у довкіллі та негативні впливи на стан здоров'я населення. Процес упорядкування даних про відходи, ідентифікацію виду відходів відповідно до їх стану, складу і властивостей через номенклатурну назву, співвіднесення з певним процесом утворення та видом економічної діяльності; визначених видів перероблення, утилізації та видалення відходів регламентується системою стандартів.
Система стандартів у сфері поводження з відходами Державні стандарти ДСТУ 2195-99Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний
(ГОСТ 17.9.0.2-99) паспорт відходу.
ДСТУ 3910-99Охорона природи. Поводження з відходами.
(ГОСТ 17.9.1.1 -99) Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій.
ДСТУ 3911-99Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання
(ГОСТ 17.9.0.1 -99) інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги ДСТУ 2102-92Ресурси матеріальні вторинні. Терміни та визначення
ДСТУ 2731 -94Порядок збирання, зберігання і перероблення відходів
ДСТУ БА. 1.1 -26-94 Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни та визначення Міждержавні стандарти ГОСТ 17..0.0.04-90 Охрана природы. Экологический паспорт промыш­ленного предприятия. Основные положения. ГОСТ 1803-91Правила оформления документов на технологические
процессы сбора и сдачи технологических отходов ГОСТ 17.9.0.1-99 Выявление отходов и представление информационных
данных об отходах. Общие требования ГОСТ 17.9.0.3-2001 Биосферозагрязнители. Термины и определения ГОСТ 17.9.0.4-2001 Этапы технологического цикла отходов.
ГОСТ 17.9.0.5-2001 Паспорт опасности отходов. ГОСТ 17.9.1.1-99 Классификация отходов.
ГОСТ 17.9.1.2-2001 Идентификация и кодирование. Основные положения.
Короткий зміст найбільш важливих стандартів цієї групи надається далі.

Ви бачите тільки 51% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.