Книжки з охорони праці

Система стандартів з захисту довкілля

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Система стандартів в галузі охорони природи (ССОП) розроблена Всесоюзним науково-дослідним інститутом стандартизації (ВНДІС) м. Москва та; доповнена в 1987 році. Система ССОП є невід'ємною складовою частиною комплексу стандартів держави.
В Україні використовують стандарти системи ССОП, за міждержавною угодою, а також міжнародні стандарти ISO серії 14000.
Система ССОП спрямована на вирішення таких завдань,:
збереження природних комплексів і бережне використання всіх видів природних ресурсів;
забезпечення рівноваги між розвитком виробництва та стійкістю НПС і раціональне використання надр;
організацію та управління НПС,
охорона та створення природно-заповідного фонду, збереження генофонду рослинного та тваринного світу, в тому числі рідких і зникаючих видів та ін.
Стандарти, які входять в ССОП, поділяються на 8 груп (таблиця
Позначення стандартів ССОП складається з категорії стандарту (ГОСТ - державний стандарт); номера системи за загальним класифікатором стандартів і технічних умов (17); номера групи (0,1,2...); номера виду (0,1,2,3...); порядкового номера стандарту і року затвердження або перегляду.


Склад міжнародних стандартів ISO серії 14000:
ISO 14001 СУНС. Технічні вимоги і настанови щодо використання.

Ви бачите тільки 28% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.