Книжки з охорони праці

Міжнародні і європейські організації із стандартизації

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Історична довідка. Діяльність в галузі стандартизації простежується ще з початку XX сторіччя. Ці роботи проводились спочатку на основі власної ініціативи.
Розвиток економічних зв'язків між країнами і розширення робіт із стандартизації в промислово розвинутих країнах вимагали їх координації. В зв'язку з цим були створені перші національні організації із стандартизації:
в 1911 р - у Великобританії, в 1917 р.-у Німеччині, в 1918 р. - у Франції, США.
В 1904 р. була створена міжнародна електротехнічна комісія - ІЕС, яка з 1946 р. разом з ISO і її комітетами проводить активну роботу із стандартизації.
Після першої світової війни стандартизація вже сприймається як об'єктивна, економічна необхідність, яка сприяла створенню національних органів зі стандартизації в ™ більшості країн світу.
В 1926 р. була створена міжнародна федерація національних асоціацій із стандартизації - ISA, до складу якої ввійшло близько 20 національних організацій із стандартизації. Вона розробила понад 180 міжнародних рекомендацій із стандартизації, але з початком другої світової війни припинила свою діяльність.
В 1946 р. 25 країн під егідою ООН створили Міжнародну організацію із стандартизації ISO, яка успішно діє і тепер. Мета створення її була сформульована таким чином: "... сприяти успішному розвитку стандартизації в усьому світі".
В 1971 р був створений Комітет Ради ISO - SERTICO, який в 1985 році був реорганізований в Комітет Ради ISO з оцінки відповідності - CASKO.
В 1987 р. результатом цієї роботи стало створення технічним комітетом IS0/TK 176 стандартів серії ISO 9000, а в 1990-1992 роках - серії стандартів ISO 10000.
На сучасному етапі діяльність з питань стандартизації навколишнього середовища та суміжних питань в основному представлена в організаціях ISO, ІЕС, CEN та в багатьох технічних комітетах різних країн. Така робота координується Програмою ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP), діяльністю Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD) і Комісією Європейського Союзу, роботою організацій зі стандартизації, метрології і сертифікації різних країн, а також багатьма угодами, положеннями та програмами. Інтереси України в ISO представляє ДКТРСП - єдиний державний орган зі стандартизації, метрології та сертифікації.
ISO є всесвітньою федерацією національних органів
зі стандартизації, що налічує 120 членів. Це неурядова організація, розроблені нею стандарти не є обов'язковими. Але той факт, що стандарти розробляються згідно з потребами сучасності у всіх галузях, гарантує їх широке використання і визнання. Офіційними мовами є англійська, французька та російська. Система ISO з розроблення міжнародних стандартів є децентралізованою організацією. Приблизно 30000 міжнародних експертів щороку бере участь у діяльності ISO зі стандартизації.
Робочим органом ISO є Генеральна асамблея. Технічна робота ISO ведеться у рамках технічних комітетів (ТК). Організаційна структура ISO наведена на рис.1.3.1.
Генеральна Асамблея - засідання посадових осіб та делегатів, які призначаються країнами - членами ISO. Ділова зустріч проводиться щорічно з присутністю всіх членів ISO.
Рада Генеральної Асамблеї- керівний орган, складається зі службових осіб та 18 обраних організацій-членів.
Центральний секретаріат - здійснює обслуговування споживачів, секретаріатів Генеральної Асамблеї, Ради і Ради з технічних питань; підтримку і обслуговування технічних комітетів і підкомітетів; публікації та інформування; розроблює програми для країн, що розвиваються.
Рада з технічних питань - здійснює управління структурою Технічних комітетів, створення та розпуск Технічних комітетів, встановлення меж роботи Технічних комітетів, координацію роботи, апеляції, створює підкомітети (ПК) і робочі групи (РГ) за окремими напрямками роботи. Кожного робочого дня протягом року в світі відбувається від 14 до 16 технічних зустрічей ISO. Така технічна робота здійснюється в рамках мережі 2832 технічних органів, включаючи 36 допоміжних груп.


Комітети з розроблення політики - являються консультативним органом ISO з вивчення наукових принципів стандартизації, з підтвердження відповідності, з політики у сфері споживання, з інформації та інформаційної мережі, з проблем країн, що розвиваються. Основні питання, які розглядаються по комітетах:

Ви бачите тільки 27% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.