Книжки з охорони праці

Організація робіт з стандартизації

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Керують та координують діяльністю у сфері стандартизації центральні органи виконавчої влади в межах їхньої компетенції та в закріплених сферах діяльності.
Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації у межах своїх повноважень:
забезпечує здійснювання державної політики у сфері стандартизації;
вживає заходів щодо гармонізування розроблюваних національних стандартів з відповідними міжнародними (регіональними) стандартами;
бере участь у розробленні й узгодженні технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;
установлює правила стосовно того, як треба розробляти, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати та скасовувати чинність національних НД, як їх позначати, класифікувати за видами та іншими ознаками кодування та реєстрації;
вживає заходів щодо виконування зобов'язань, зумовлених участю в міжнародних (регіональних) організаціях стандартизації;
співпрацює у сфері стандартизації з відповідними органами інших держав;
формує програму робіт зі стандартизації та координує її виконування;
вирішує питання щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та порядок створювання;

Ви бачите тільки 22% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.