Книжки з охорони праці

Види стандартизації і стандартів

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Відповідно до специфіки стандартизації та змісту вимог, стандартизацію поділяють на такі види (рис 1.1.1)


Міжнародна стандартизація - стандартизація, участь в якій є доступною для відповідних органів всіх країн.
Регіональна стандартизація - стандартизація, участь в якій є доступною для відповідних органів країн лише одного географічного або економічного регіону.
Національна стандартизація - стандартизація, яка проводиться на рівні однієї певної країни.
Галузева стандартизація - стандартизація, яка проводиться на рівні однієї конкретної галузі виробництва.
Комплексна стандартизація - це стандартизація, при якій здійснюється цілеспрямоване і планомірне встановлення і використання системи взаємопов'язаних вимог як до самого об'єкту комплексної стандартизації в цілому, так і його основних елементів з метою оптимального вирішення конкретної проблеми.
Випереджувальна стандартизація - це стандартизація, при якій встановлюються підвищені вимоги відносно вже досягнутих на практиці норм і вимог до об'єктів стандартизації, які, згідно прогнозів, будуть оптимальними в майбутньому.
Не слід змішувати поняття стандартизації і стандарту. Якщо стандартизація - це діяльність, то стандарт - це нормативний документ.
Стандарт (від англійського "Standart" - норма, зразок, мірило) - створений на основі консенсусу та ухвалений визнаним органом нормативний документ, що встановлює, для загального і багаторазового користування, правила, настановні вказівки або характеристики різного виду діяльності чи її результатів і який є спрямованим на досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній сфері та доступним широкому колу користувачів.
Види стандартів. Відповідно до специфіки об'єкта стандартизації, складу та змісту вимог, встановлених для нього, для різних категорій нормативних документів з стандартизації розробляють стандарти таких видів (рис. 1.1.2).
Міжнародний стандарт - стандарт, прийнятий міжнародною організацією з стандартизації.
Регіональний стандарт - стандарт, прийнятий регіональною організацією з стандартизації.
Міждержавний стандарт (ГОСТ) - стандарт, прийнятий країнами СНД, що приєдналися до Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації і який застосовується ними безпосередньо.
Національний стандарт - стандарт, прийнятий національним органом з стандартизації.
Галузевий стандарт - стандарт, прийнятий галузевим органом з стандартизації на рівні-однієї конкретної галузі виробництва.
Стандарти організації (підприємств) - стандарти, прийняті

Ви бачите тільки 39% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.