Книжки з охорони праці

Суть, принципи, мета і завдання стандартизації

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Згідно із міжнародного стандарту ISO/IES: "Стандартизація - діяльність, яка спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багатократного використання у відношенні реально існуючу або перспективних завдань".
Предмет стандартизації - технічне законодавство та нормативні документи регламентації процесів, методів, способів, правил життєдіяльності людини. Суб'єкти стандартизації Законодавством України встановлено такі суб'єкти стандартизації:
•центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації;
•центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації;
•рада стандартизації;
•технічні комітети стандартизації;
•інші суб'єкти, що займаються стандартизацією.
За поданням центрального органу виконавчої влади у сфері
стандартизації Кабінет Міністрів України уповноважує центральний орган виконавчої влади у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів (далі — Держбуд України) організувати, розробляти, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати та визнавати такими, що втратили чинність, національні стандарти у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів.
Повноваження та функції суб'єктів стандартизації встановлюють законодавством, положеннями та статутними документами цих суб'єктів.
Об'єкти стандартизації це — продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, їхні складники, устаткування, системи, їхня сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність.
Найважливіші об'єкти стандартизації такі:
організаційно-методичні та загально технічні об'єкти, зокрема:
організація провадження робіт зі стандартизації;
термінологічні системи різних галузей знань та діяльності;
класифікація та кодування інформації;
У методи випробовування (аналізування), системи та методи забезпечування якості, контролювання якості та керування якістю;
метрологічне забезпечення (захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювання);
системи фізичних величин та одиниць вимірювання; стандартні довідкові дані про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.