Книжки з охорони праці

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Тарасова В.В.,Малиновський А.С.,Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище/заг.ред.професора В.В.Тарасової Навч.посібник.-К.:Центр учбової літератури,2007-276с.

В підручнику розглядаються нормативно-правові, організаційні і ме­тодологічні основи стандартизації і нормування. Матеріал базується на досвіді вітчизняної науки, новітніх досягнень багатьох країн світу та їх національних організацій з стандартизації, сертифікації, нормування. Підручник відповідає вимогам програми підготовки екологів з напрям­ку 6.0708 та з успіхом може бути використаний в інших галузях знань. Табл. 39, іл.32. Бібліогр.32 назв.