Книжки з охорони праці

Державне управління природокористуванням та природоохороною в Україні

Макарова. Економіка природокористування

Як свідчить досвід розвинутих країн світу, проводити ефективну екологічну політику в державі досить важко навіть за умов успішної економіки. В Україні, що переживала глибоку системну кризу, проблема охорони довкілля виглядала досить складною. Однак екологічна реформа в Україні розпочалася майже одночасно з проголошенням незалежності.
В основу формування державної екологічної політики було покладено базовий принцип, згідно з яким екологічна безпека держави стає важливим елементом і складовою національної безпеки. Положення, що розвивають цей принцип, було закріплено цілою низкою законів та документів, а також Конституцією України.
Розроблені Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Концепція та Основні напрями державної екологічної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки визначили не лише мету та пріоритетні завдання, але й механізми реалізації завдань, напрями гармонізації та інтеграції екологічної політики України в європейському екологічному процесі.
Саме на основі цих документів розробляються програми уряду у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки. Нині вже функціонує програма Заповідники, схвалено урядом Національну програму оздоровлення річки Дніпро, для реалізації якої залучено міжнародну допомогу на суму понад 5 млн. доларів, розроблено низку регіональних екологічних програм.
Відповідно до Основ національної екологічної політики, вдосконалюється структура управління природоохоронною діяльністю. Розпочавши з реорганізації Комітету з охорони природи (1991 p.), уже наприкінці 1994 року відповідно до Указу Президента було утворено нове міністерство, до компетенції якого входять усі питання регулювання й контролю у сфері екологічної та ядерної безпеки. Уперше в Україні було сформовано сучасну систему управління, що відповідає досвіду й практиці розвинених країн Заходу.
Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища здійснюється державними органами виконавчої влади загальної і спеціальної компетенції (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Система державних органів регулювання природокористування
Загальні функції управління у сфері охорони навколишнього природного середовища здійснює Кабінет Міністрів України, що забезпечує розробку загальнодержавних і регіональних екологічних програм, регламентує порядок визначення плати та її граничних розмірів за користування природними ресурсами, створює постановчі рішення про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду, припиняє або забороняє діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності й підпорядкування у випадку порушення ними вимог екологічного законодавства, виконує інші управлінські функції в галузі охорони навколишнього середовища.
Суттєву роль у регулюванні природокористування виконують органи спеціального державного управління - спеціально уповноважені органи центральної виконавчої влади, що реалізують функції управління у сфері використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки.
Органи спеціального державного управління поділяються на:
- органи надвідомчого управління і контролю у сфері екології;
- органи спеціального поресурсового управління;
- органи спеціалізованого функціонального управління;
- органи спеціалізованого галузевого управління.
До органів надвідомчого управління і контролю у сфері екології відносяться Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.
До органів спеціального поресурсного управління відносяться: Держкомзем, Держкомгеології, Держводгосп, Держкомлісгосп, Держрибгосп, Держкомгідромет, Державний комітет України з нагляду за охороною праці. Кожен із цих органів відповідає за окремий природний ресурс, здійснює управління і нагляд у чітко визначеній сфері правовідносин у сфері екології.
До органів спеціалізованого функціонального управління в сфері екології відносяться ті органи, які мають у ній одну або більше функцій управління.
Ці органи також здійснюють управління і в інших сферах управлінської діяльності. До таких органів відносять:
1. Міністерство надзвичайних ситуацій;
2. Державтоінспекцію МВС України (здійснює контроль за викидами шкідливих забруднюючих речовин у повітря з пересувних джерел);
3. Держспоживзахист (внутрішня екологічна безпека);
4. Держстандарт (забезпечує метрологічний нагляд, видає сертифікати якості);
5. Держбуд (додержання вимог використання земель, додержання вимог під час будівництва, моніторинг);
6. Українська державна інспекція реєстру та безпеки судноплавства;
7. Мінінформ.

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.