Книжки з охорони праці

Поняття і система екологічного законодавства України

Макарова. Економіка природокористування

Більшість природних ресурсів € власністю держави, але поступово відбувається процес роздержавлення. Щоб не завдати значної шкоди навколишньому природному середовищу, треба серйозно продумати систему захисту природного середовища та задіяти механізми, які спонукають до цього. Серед цих механізмів велику увагу слід приділити саме правовій базі, яка б стимулювала та спрямовувала зусилля як органів влади, так і користувачів природних благ до продуманої екологічної політики.
Екологічне право України допомагає регулювати взаємодію природи і суспільства за допомогою встановлення науково обґрунтованих правил поведінки людини до природи. Ці правила держава закріплює за допомогою законів, які після прийняття стають обов'язковими для виконання всіма громадянами.
Основним документом екологічного законодавства України є Конституція України (1996 p.), яка визначає сучасну еколого-правову політику держави, складає основу еколого-правової системи і закріплює природоохоронні пріоритети держави. Вона гарантує громадянам України життя в безпечному навколишньому середовищі.
До головного правового документу у сфері природоохоронної діяльності відноситься Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1991 p.), закріплено пріоритет життя і здоров'я людини. Підкреслюється, що громадяни України та інші особи мають право на безкоштовне загальне природокористування. В інших випадках - природокористування або оренда відбувається на договірній основі в межах установленого ліміту і нормативів платежів. Таким чином, у Законі закріплено економічний механізм охорони навколишнього природного середовища, який також включає стимулювання раціонального використання природних ресурсів за рахунок надання пільг, позик, підвищених норм амортизації тощо.
Важливу роль грають зміни в суспільстві щодо більш пильного ставлення до довкілля. Із цього приводу в рамках Закону "Про охорону навколишнього природного середовища" внесені доповнення про доступ до екологічної інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.
У Законі передбачені норми щодо з відходів, які щорічно сягають обсягу 0,9 млрд. тонн. Норми стосуються порядку розміщення відходів, уведення лімітів і плати за розміщення. Додаткові регламентації щодо утворення, зберігання і видалення токсичних та інших відходів було запроваджено Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Кодексом України про надра", Законами "Про пестициди та агрохімікати" і "Про поводження з радіоактивними відходами".
Закон України "Про природно-заповідний фонд України" визначає правові основи організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду України, відтворення його природних комплексів та об'єктів. Також зазначається необхідність проведення науково-дослідних робіт на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об'єктів.
В Україні створюється ціла низка законодавчих актів, що формують систему екологічного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. До пакету цих документів передусім належать:
* Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1991 p.);
* Закон України "Про природно-заповідний фонд" (1992 p.);
* Лісовий кодекс України (1994 p.);
* Кодекс України про надра (1994 p.);
* Водний кодекс України (1995 p.);
* Конституція України (1996 p.);
* Земельний кодекс України (2001 p.);
* Закон України "Про охорону атмосферного повітря" (2001 p.).
У ринковій економіці роль і значення законодавчої бази зростає. Закони та нормативні акти в напрямі природоохоронної діяльності та раціонального природокористування створюють правову базу, яка повинна стати нормою поведінки всього українського суспільства.

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.