Книжки з охорони праці

Міжнародний досвід екологічного законодавства

Макарова. Економіка природокористування

Суттєву допомогу у справі створення нового механізму природокористування може надати вивчення світового досвіду регулювання сучасного виробництва й охорони навколишнього середовища. Аналіз даних процесів у країнах з розвинутою системою ринкових відносин показує, що природокористування зіграло важливу роль у становленні структури господарства цих країн, хоча на початкових етапах розвитку, особливо в післявоєнні роки, воно ігнорувалось.
Досліджуючи систему західної економічної науки, неважко побачити, що механізм регулювання природокористування в більшості країн сформувався в 60-70-ті роки. Він мав помітний вплив на процеси відтворення, структурну перебудову економіки, політику держави, господарчу кон'юнктуру, науково-технічний розвиток. Початковий етап формування цього механізму базувався на різних адміністративно-правових заходах, головними з яких була державна регламентація, що містила постійні та тимчасові нормативи, різні процедури дозволу і контролю, систему обмежень та заборони. Подібний процес має місце і в Україні. У подальшому політика природокористування зазнала модифікації на основі зростання ролі економічного механізму стимулювання природоохоронної діяльності за умови збереження провідної ролі державного регулювання. На сучасному етапі повинен мати місце синтез непрямих і прямих методів державного регулювання. Сили стихійного ринку не в змозі захистити суспільство від збитку, що наноситься оточуючому середовищу виробниками в ході господарчої діяльності. Тому виникає необхідність у спеціальному оподаткуванні. Його мета - примусити фірми, що забруднюють навколишнє середовище, змінити технологію виробництва і припинити забруднювання чи компенсувати суспільству збитку, що йому нанесені.
Необхідність державної участі у вирішенні екологічних проблем обумовлена також тим, що вони вже не можуть бути "знятими" у межах окремих країн. Забруднення природного середовища набуває міждержавних, планетарних масштабів.
У останній третині XX сторіччя стало зрозуміло, що вирішувати проблеми збереження навколишнього природного середовища тільки на рівні окремої країни неможливо. Причина в тому, що природний комплекс кожної невеликої країни, а це більшість країн світу, нерозривно пов'язаний із природним комплексом сусідніх країн, або навіть є їх складовою частиною, адже - це біосфера єдине ціле.

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.