Книжки з охорони праці

Історичні аспекти розвитку екологічного законодавства України

Макарова. Економіка природокористування

Виснаження природи, забруднення її небезпечними для людини викидами та відходами, порушення рівноваги екосистеми підштовхнуло до появи нових відносин між природою та суспільством, що називаються "охороною природного навколишнього середовища". За умови постійного збільшення кількості природних ресурсів, що використовує людство для задоволення своїх потреб, виникає необхідність удосконалення охорони природи. Серед різноманітних засобів цього удосконалення слід виділити правовий.
Ще багато тисячоліть тому наші предки розуміли те, що світ неділимий. Більшість табу відносно природи, що існували у стародавні часи і які збереглися у народів і до нині являють собою неписане природоохоронне законодавство.
У кінці XIX - початку XX століття в Україні розпочався рух за охорону природного оточення. Перші законодавчі акти з'явилися ще за часів правління Ярослава Мудрого в ХІ-ХІІ століттях - обмеження на полювання птахів і звірів.
У попередніх темах постійно підкреслювалась необхідність застосування правової законодавчої бази, яка є основою для вирішення багатьох питань і проблем, що пов'язані з економіко-екологічними проблемами сьогодення. Безумовно, закони не є панацеєю від усіх негараздів, але саме вони окреслюють і формують дуже важливі для всіх членів суспільства правила поведінки з природним оточенням. Аналіз і дослідження в напрямах раціонального природокористування й охорони навколишнього природного середовища свідчать, що чітка законодавча база потрібна для організації, регуляції, оцінки і контролю за станом навколишнього природного середовища, за результатами і наслідками, що залишаються після використання природних ресурсів.

Ви бачите тільки 20% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.