Книжки з охорони праці

Методика розрахунку економічного збитку

Макарова. Економіка природокористування

Сумарний розмір економічного збитку, який щорічно завдається суспільству в результаті нераціонального природокористування та недостатньо ефективної охорони природного середовища, залежить від рівня уже існуючого забруднення навколишнього природного середовища, кількості залучених у господарський обіг природних ресурсів, обсягів відходів, які утворюються у виробництві, невикористаних побічних і попутних продуктів, токсичності технологічних викидів та концентрації шкідливих для біосфери речовин.
Економічний збиток визначають як суму економічних збитків, заподіяних різними господарськими галузями в даному регіоні, у вартісному виразі:
У=У,+ У2 + У3 + У4 + У5 + У6 + У7,
де У - загальний розмір економічного збитку, який завдано суспільству в результаті нераціонального природокористування;
У1, У2, Уз, У4, У5, У б, У7 - економічні збитки відповідно населенню, сільському господарству, водному, лісовому, рибному, комунально-побутовому господарству, іншим господарствам.
Розрахунки економічних збитків, спричинених нераціональним природокористуванням, проводяться як під час планування (прогнозування) й проектування різних заходів, пов'язаних з використанням природних ресурсів навколишнього середовища, так і під час аналізу вже вжитих заходів або під час оцінювання кінцевих результатів будь-якої господарської діяльності.
Тому треба розрізняти можливі (Ум), відвернуті (Ув) й фактичні (Уф) економічні збитки.
Найважливішою умовою дозволу на будівництво будь-якого виробничого об'єкта або на виробництво нової продукції є мінімум можливих економічних збитків (Ум), що визначаються як сума додаткових витрат, необхідних для відтворення або відновлення втраченої якості природного середовища.

Ви бачите тільки 34% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.