Книжки з охорони праці

Класифікація збитків та їх характеристика

Макарова. Економіка природокористування

Відвернутий збиток - це розмір тих втрат суспільства, яких удалося уникнути в результаті цілеспрямованого поліпшення якості навколишнього природного середовища.
Загалом під збитками розуміють можливі або фактичні втрати, які виникають у результаті яких-небудь подій чи явищ, зокрема, як негативні зміни у природному середовищі внаслідок антропогенного впливу.
Розрізняють такі види збитків (рис. 7.1):
- економічні;
- екологічні;
- еколого-економічні;
- соціальні;
- соціально-економічні;
- психологічні;
- морально-етичні;
- естетичні.

Рис. 7.1. Види збитків від порушення екології навколишнього середовища
Під економічним збитком, завданим навколишньому середовищу, необхідно розуміти виражені у вартісній формі фактичні або можливі втрати, заподіяні господарству, суспільству, чи додаткові витрати на компенсацію такої шкоди.
Екологічні збитки - це необоротне руйнування унікальних екосистем, зникнення різноманітних видів тварин і рослин, генетичні зміни в біосфері.

Ви бачите тільки 28% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.