Книжки з охорони праці

Основні природоохоронні заходи

Макарова. Економіка природокористування

Одним із найважливіших шляхів гармонізації взаємодії суспільства з природою є формування у кожної людини розуміння, що природа має величезне значення для її власного життя, здоров'я, фізичного й духовного вдосконалення. Від ступеня моральної зрілості вченого, інженера, бізнесмена, керівника підприємства, від усіх причетних до науково-технічного прогресу залежить, на що акцентуватиметься уваги під час прийняття управлінських рішень, пов'язаних з природоохоронними заходами.
Проблеми екології необхідно вирішувати в постійному взаємозв'язку з економікою, бо за допомогою економічних показників можна зацікавити промислові підприємства та інші організації у комплексному підході до освоєння й використання мінеральних ресурсів, створення безвідхідних технологій, розробки ресурсозберігаючих технологій і техніки тощо. На це спрямовані розрахунки економічної ефективності природоохоронних заходів.
Яскравим прикладом, який показує необхідність здійснення таких заходів, є українська металургія, що характеризується технологічною відсталістю та витратністю виробництва. Так, 45,3% сталевого виробництва в країні працює за витратною і енергоємною мартенівською технологією, тоді як у світі її давно замінив конвертерний спосіб (винайдений в Україні). За даними Мінекономіки України, енерговитратність випуску української сталі на 20-25% вища від загальносвітового рівня.
Зростаючі технічні можливості людини ускладнюють її стосунки з природою. Сучасна господарська діяльність, обсяг якої подвоюється приблизно через кожні 12-15 років, зумовлює різкі зміни в природному середовищі. Щорічно світові запаси природних ресурсів скорочуються більше ніж на 100 млрд. тонн. Відбувається забруднення навколишнього середовища викидами пилу, окислів азоту, двоокису сірки та інших речовин.
Під забрудненням навколишнього середовища розуміють зміни його властивостей (хімічних, механічних, фізичних і пов'язаних з ними інформаційних), які відбуваються в результаті природних або штучних процесів і призводять до погіршення функцій довкілля стосовно будь-якого біологічного, технологічного об'єкта чи людського середовища.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.