Книжки з охорони праці

Територіально-виробничі комплекси - ефективна форма організації виробництва і використання природних ресурсів

Макарова. Економіка природокористування

Відомо, що природні ресурси по-різному розташовані на територіях країн та регіонів. Там де є концентрація конкретних видів ресурсів історично сформувався територіальний розподіл праці, виникло виробництво в конкретній галузі.
Так, у Придніпровському регіоні родовища залізної руди сформували металургійну галузь, у Донецькому регіоні наявність значної кількості родовищ вугілля привела до появи низки шахтарських селищ, де побудовані вугільні шахти, у Криму завдяки природним кліматичним умовам виникла виноградарська галузь, розвинулось виноробство, функціонують курортно-санаторні зони. Така спеціалізація створила природні комплекси, а це у свою чергу, породило просторові диспропорції. З'явились екологічні проблеми на конкретних територіях, які виникли під час екстенсивного використання тих чи інших природних ресурсів. Вчені вели пошук вирішення проблем з погіршенням природного середовища, вимиранням окремих видів тваринного та рослинного світу, зменшенням корисних копалин, зняттям перевантаження на екосистему.
У 50-ті роки XX століття в Радянському Союзі вперше Н.Н. Колосовським було науково сформульовано поняття територіально-виробничого комплексу (ТВК). Він визначав територіально-виробничий комплекс як "економічне (взаємообумовлене) поєднання підприємств в окремій промисловій точці чи в цілому районі, при якому досягається певний економічний ефект за рахунок вдалого (планового) підбору підприємств у відповідних з природними та економічними умовами району, з його транспортним і економічно-географічним положенням".
Територіально-виробничий комплекс виникає не спонтанно, а тоді, коли для цього є всі умови, а саме:
- на території компактно розташовані родовища корисних природних ресурсів;
- родовища можна використовувати для виробництва необхідних матеріальних благ;
- економічно доцільне створення спеціалізованих промислових виробництв у окремих галузях;
- побудовані підприємства, які обслуговують спеціалізовані підприємства чи переробляють відходи, що залишаються від цих виробництв;
- наявність достатньої кількості трудового населення з необхідним фахом, спеціальністю та рівнем кваліфікації;
- для організації промислових комплексів побудована необхідна інфраструктура;
- наявність стійких зв'язків, особливо виробничих та взаємодоповнюючих (поставки сировини і матеріалів, електроенергії, техніки і технологій, торговельні організації, перероблюючи підприємства тощо);
- створені сучасні розгалужені комунікаційні системи;

Ви бачите тільки 33% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.