Книжки з охорони праці

Економічна оцінка природних територій

Макарова. Економіка природокористування

Кожний ресурс потребує економічної оцінки. Це відноситься як до природних ресурсів, так і до природних комплексів. За допомогою економічної оцінки визначається суспільна корисність природних ресурсів і територій. Необхідність економічної оцінки викликана вимогами ринку (будь-який любий товар має свою ціну, а природні ресурси також є товаром).
Існує кілька методів економічної оцінки, хоча вони недосконалі і мають як переваги, так і недоліки. Серед цих методів найбільш поширені такі:
- натуральний ( у тоннах, м3, га тощо);
- бальний ( наприклад, значимість даного природного ресурсу відносно інших);
- грошовий ( здійснюється оцінка економічних втрат, визначається ринкова ціна природного ресурсу та інше).
До особливостей економічної оцінки належить вибір об'єкта та вибір способу оцінки. У ролі об'єкта економічної оцінки може виступати окремий вид природного ресурсу (родовище корисних копалин, лісовий масив, земельна ділянка) або територія з комплексом природних ресурсів. Економічна оцінка природних ресурсів - це грошовий вираз їх народногосподарської цінності.
Економічну оцінку частіше всього здійснюють з використанням витратного або рентного підходу.
З нашої точки зору, цікавою є пропозиція Л.Г. Мельника, який для економічної оцінки факторів природного середовища сформував систему базових показників ( табл. 5.1) [89].

Ви бачите тільки 27% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.