Книжки з охорони праці

Функції природних територій, що охороняються

Макарова. Економіка природокористування

Природні території, що охороняються, повинні виконувати такі функції, як збереження генофонду, підтримка фундаментальних екологічних процесів і систем, що забезпечують життєдіяльність, забезпечення можливостей проведення наукових досліджень та накопичення інформаційних відомостей про природні комплекси, що охороняються в наукових, пізнавальних та виховних цілях (рис. 5.1.).

Рис. 5.1. Функції природних територій, що охороняються
Розглянемо кожну функцію більш детально.
1. Збереження генофонду — функція, що має важливе значення для кожної території та в цілому для всього людства. Вивчення природи, пізнання її законів дасть можливість не тільки використовувати ці знання для розвитку суспільства, а й зрозуміти явища живої природи, принципово змінити підходи до практичного використання наукових відкриттів у генетиці, селекції, медицині, біо-технології.
Вивчення генетичного коду допоможе людям створювати нові види тваринного та рослинного світу, зберегти природу її різномаїття, дасть змогу відтворити частково вже зруйноване навколишнє природне середовище.
Антропологічний вплив діяльності людини на природу призводить до її знищення. Про це свідчить Червона книга, де фіксують назви всього живого на землі, що зникає. Статистика свідчить, що під загрозою зникнення знаходиться до 8-10% загального числа описаних видів судинних рослин.
Положенням про Червону книгу України, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 1992 p., установлено, що Червона книга є основним державним документом, в якому містяться узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, що перебувають під загрозою зникнення, та заходи щодо їх збереження і науково обгрунтованого відтворення. Занесені до Червоної книги України види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території України.
Серед природних територій, що охороняються, саме заповідники краще і повніше виконують цю головну функцію, частково її реалізують заказники та національні природні парки. Необхідно постійно слідкувати та удосконалювати систему, що підтримує існування та відродження видів та популяцій на природних територіях, що охороняються державою.

Ви бачите тільки 23% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.