Книжки з охорони праці

Аналіз статистики з охорони атмосферного повітря

Макарова. Економіка природокористування

Атмосферне повітря - головний компонент біосфери. Якщо без їжі людина може прожити кілька десятків тижнів, без води - кілька днів, а от без повітря - не більше кількох хвилин.
Загальна кількість повітря в атмосфері складає 5,15 х 1015 тонн, а вміст кисню в ньому - у п'ять разів менше. Це дуже багато. Але серйозною проблемою нині є не нестача повітря, а його прогресуюче забруднення.
Під забрудненням атмосфери розуміють присутність у ній одного чи більше інгредієнтів або їх комбінацій упродовж певного часу та в такій кількості, що вони можуть вплинути на життя людини та її здоров'я.
Розрізняють природні та антропогенні (зумовлені діяльністю людини) джерела забруднення атмосфери.
До природних джерел слід віднести такі явища, як викиди вулканів, лісові пожежі, пильні бурі тощо. Географія, періодичність, масштаби цих явищ природи достатньо стабільні, а в атмосфері відбуваються процеси самоочищення, що забезпечують стале середовище проживання.
Обсяги антропогенного забруднення з кожним роком зростають. Це пов'язано передусім зі зростанням енергозабезпеченості людства, недосконалими технологічними процесами. Тільки за рік в атмосферу потрапляє 5 млрд. тонн вуглекислого газу під час спалювання горючих копалин.
Інша особливість антропогенних забруднень пов'язана з їх переважною локалізацією у порівняно невеликих географічних районах - містах та промислових центрах. Швидкість накопичення шкідливих речовин в атмосфері сучасних міст дуже часто перевищує можливості самоочищення атмосфери.
По друге, обсяги викидів у атмосферу шкідливих речовин, що визвано господарчою діяльністю людей, постійно зростають і можуть порушити екологічну рівновагу в масштабах усієї планети. Усі знають про кисневі дощі, які гублять ліси і водоймища, впливають на врожай.
Наприклад, в Україні відбувається приблизно 352 тисячі організованих викидів шкідливих речовин в атмосферу.
Загострюється проблема трансграничного забруднення атмосфери. У багатьох країнах Центральної Європи на кожному квадратному метрі грунту щорічно осідає 1 грам сірки, що приблизно у 5 разів перевищує природний показник.
Система статистичних показників з охорони атмосферного повітря враховує лише антропогенний вплив. При цьому облік ведеться за джерелами забруднювачів атмосфери - стаціонарними і пересувними (транспорт).
Для того, щоб більш точно поділити потенційний і реальний вплив на атмосферу, статистика розглядає дві групи стаціонарних джерел забруднення:
- джерела, що виділяють шкідливі речовини у повітря;
- джерела, що викидають шкідливі речовини у повітря.
Джерела, що виділяють шкідливі речовини - це технічний агрегат (обладнання, поточна лінія тощо) чи об'єкт ( відвали породи, що горять; терикони шахт), який у процесі експлуатації виділяє шкідливі речовини.
Джерела, що викидають шкідливі речовини - спеціальне обладнання (труба, вентиляційна шахта та інше), за допомогою якого здійснюється відведення шкідливих речовин в атмосферу. Так, обсяг шкідливих речовин, що відходять від стаціонарних джерел забруднення у 2002 році в Україні складав 17265,0 млн. тонн [131].
До статистичних показників, за допомогою яких аналізують стан охорони атмосферного повітря, за стаціонарними джерелами відносять:

Ви бачите тільки 20% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.