Книжки з охорони праці

Сутність і функції статистики навколишнього середовища

Макарова. Економіка природокористування

Значне зростання кількості та масштабів промислових підприємств, збільшення населення, підвищення техногенного навантаження, накопичення великої кількості відходів, зростання ступеня забруднення навколишнього середовища призвело до значного збільшення інформації про стан і динаміку його змін.
Щоб краще спеціалізуватись на дослідженнях природничого напряму, поступово сформувалась нова галузь статистики - статистика навколишнього середовища. З 1973 року в Центральному Статистичному Управлінні Радянського Союзу (потім Держкомстат СРСР) було створено структурні підрозділи зі статистики природних ресурсів і навколишнього середовища.
Методичною основою нової галузі стала система статистичних показників, яка могла характеризувати ситуацію у країні за навколишнім середовищем і результатами природокористування.
Розвиток статистики навколишнього середовища дозволив чітко виділити предмет і об'єкт досліджень.
Предметом досліджень статистики є навколишнє природне середовище. Але незважаючи на те, що поняття "природа" близьке за значенням, воно має не тотожне значення.
Під поняттям "природа" розуміємо сукупність природних умов існування людства.
Розглядаючи поняття "навколишнє природне середовище", ми акцентуємо увагу на господарській діяльності людини, яка впливає на природну сферу. Унаслідок цієї дії порушуються важливі процеси, що відбуваються в біосфері, через що змінюється і середовище мешкання людини. Таким чином, навколишнє середовище являє собою сукупність природних умов існування людства, яке зазнало антропогенного впливу.
Безумовно, по мірі розвитку виробництва і розширення сфери людської діяльності поступово зближуються поняття "навколишнє природне середовище" і "природа".
Об'єктом статистики навколишнього середовища є не природне середовище, а процеси впливу діяльності людини на природу, негативний результат цього впливу, а також спеціальні природоохоронні заходи, необхідність яких зумовлена наявними негативними наслідками.
Найважливішими функціями статистики навколишнього середовища є:
1. Контроль за виконанням державних завдань у сфері охорони природи і раціонального використання природних ресурсів.
2. Забезпечення органів влади, а також громадськості інформацією про раціоналізацію природокористування, про заходи попередження або зменшення шкідливого антропогенного впливу на навколишнє природне середовище.
3. Збір інформації, яка необхідна для створення кадастрів природних ресурсів ( водного кадастру, земельного та ін.).
4. Проведення економіко-статистичного аналізу впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я населення, а також аналізу ефективності природоохоронних заходів.

Ви бачите тільки 62% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.