Книжки з охорони праці

Навколишнє природне середовище як об'єкт пізнання

Макарова. Економіка природокористування

Довкілля (навколишнє середовище) - це необхідний і доступний для буття людства простір, що піддається впливу суспільства, яке у ньому живе. Середовище частково дає природа, а також створює сама людина. Форми впливу людини на природу різноманітні (рис. 1.2).
Прямий вплив виражається в безпосередньому впливі людини на ті чи інші природні ресурси. Наприклад, орання землі, рубання лісу, ловля риби, видобуток корисних копалин та ін. Кінцевий висновок - зменшення природних запасів. За умови прямого впливу можна розрахувати, що і в якій кількості буде вилучено із природного середовища; намітити заходи, які необхідно здійснити, щоб компенсувати відновлювані та як раціональніше використати не відновлювані природні ресурси.

Рис. 1.2. Форми впливу людини на природу
Побічний вплив на природу є наслідком прямого впливу. Наприклад, під час рубання лісу з'являються умови для виникнення вітрової і водної ерозії ґрунтів, поступово порушуються береги водоймищ, погіршуються умови життя птахів, тварин, рослин, водного світу. На цей випадок треба приймати заходи зі зменшення побічних ефектів. Однак у разі такого виду впливу не завжди можна передбачити і врахувати ці наслідки. Особливо безпечно те,, що ці наслідки можуть з'явитися через деякий час і навіть перевершити розміри прямого впливу на навколишнє середовище.
Частіше вплив буває комбінований, тобто змішаний прямий з побічним. Не можна здійснити видобуток корисних копалин не порушивши землю та ін. Усвідомлюючи результати дій людини на природне середовище, формуються цілі виробництва і плани на майбутнє, де прогнозно враховуються такі наслідки та намічаються заходи з запобігання-зменшення негативного впливу людини на природу. Іноді це відбувається несвідомо, що означає не прийняття своєчасних заходів з відвернення збитків природному оточенню. Такі ситуації підкреслюють ще раз важливість екологічної освіти, сучасного еколого-економічного мислення всіх членів суспільства.
Суспільство пов'язане з природою своїм походженням, існуванням і майбутнім. Слід пам'ятати, що природа впливає на розвиток суспільства, яке, розвиваючись, теж впливає на неї. У зв'язку з цим проводяться постійні дослідження, пошук методів вирішення еколого-економічних проблем, щоб уникнути протиріч, що виникають при цьому.
Академік В.І.Вернадський вивчав навколишнє середовище і в 20-30-ті роки XX століття ввів сучасне поняття "біосфера". Він показав її важливість для розуміння сутності фактично всіх явищ, які відбуваються на поверхні Землі.
Біосфера — це цілісна оболонка Землі, у межах якої існує життя.
Вчений Ф. Рамад у своїх наукових роботах підкреслює, що "біосферу можна зобразити як частину планети, яка включає сукупність живих істот і в якій можливе постійне життя"[124].
Товщина біосфери 20-30 км, а використовується лише 100 м глибини океану і 5000 м над рівнем моря.
Основним елементом біосфери є жива речовина - сукупність її живих організмів (рослин, тварин, мікроорганізмів, людини). Жива речовина складається здебільшого з кисню (70%), вуглецю за масою (15%) і водню за об'ємом (10,5%). Жива речовина біосфери безперервно створюється, перетворюється і руйнується, залучаючи в кругообіг великі маси мінеральних речовин. Об'єм живої речовини, що відтворюється, щорічно складає близько 10% загального об'єму біологічної маси. Тому треба пам'ятати, що природні можливості біосфери не є безмежними.
У біосфері рослинна і тваринна маси розділені нерівномірно, що залежить від кліматичних, географічних, ґрунтових та інших умов. Так, маса зелених рослин суші займає за об'ємом 97%, а тваринних і мікроорганізмів - 3% від загальної маси мешканців біосфери.
Біосфера - це унікальний банк генетичних ресурсів, які потребують уважного до себе Ставлення та серйозних наукових досліджень з виведення нових порід тварин, мікроорганізмів, рослин тощо. Біотехнологічними процесами займаються в основному розвинуті країни, тому що для такої роботи потрібна значна наукова база та фінанси.
Якщо біосферу розглянути знизу вверх, то вона складається з літосфери, гідросфери і атмосфери.
Літосфера представляє собою верхню тверду оболонку земної кулі.
Звичайно літосферою називають земну кору. Потужність кори 30 -70 км під континентами і 5-20 км під океанами. Вона складається з опадових гірничих порід.
Еколого-економічне вивчення літосфери обумовлено тим, що вона є джерелом усіх мінеральних ресурсів (паливно-енергетичних, рудних, гірничо-хімічних, гідромінеральних ресурсів, природних будівних матеріалів і нерудних корисних копалин). Видобування та використання мінеральних ресурсів часто призводить до глобальних екологічних криз. Це треба пам'ятати і регулювати техногенне навантаження на природу, створювати ресурсозберігаючі технології з урахуванням екологічних вимог, зводячи до мінімуму забруднення та руйнування навколишнього природного середовища.

Ви бачите тільки 51% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.