Книжки з охорони праці

Поняття і завдання дисципліни «Економіка природокористування»

Макарова. Економіка природокористування

Протягом останніх десятиріч сформувалась нова галузь економічної науки — економіка природокористування. Мета науки і дисципліни "Економіка природокористування" - отримання знань, що необхідні для практичного використання; формування наукової системи понять у галузі взаємодії суспільства і природи, виховання гуманістичного світовідчуття особистості, прищеплення екологічних переконань та придбання навичок і вмінь працювати за умов ринкових відносин, навчитись ощадливо ставитись до природних багатств.
Це сприяє формуванню активної життєвої позиції громадян України у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.
Раціональне природокористування, у широкому розумінні цього слова, сприяло появі поняття "економіка природокористування". Поняття „економіка природокористування" увібрало в себе процеси та явища в суспільному житті, які викликані обмеженістю природних ресурсів, зростанням масштабів виробництва і забрудненням усіх сфер Землі. Разом з поняттям „економіка природокористування" з'явилась аналогічна дисципліна.
Економіка природокористування - галузь науки, що вивчає шляхи і методи зменшення негативного впливу на природу за умов підтримки сталої динамічної рівноваги кругообігу речовин у природі. Це наука, що досліджує загальні принципи раціонального використання природних ресурсів та умови фінансування еколого-економічних систем.
Як і будь-яка суспільна наука, економіка природокористування спирається на результати теорії і практики пізнаних законів природи і суспільства. А так як ці закони не статичні, не остаточні, не абсолютні, а постійно знаходяться у стані розвитку, при цьому прогресуючи в бік адекватного відображення дійсності, то і економіка природокористування прагне до відображення мінливих умов розвитку виробництва і середовища проживання людини з метою визначення найкращих варіантів використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища.

Ви бачите тільки 53% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.