Книжки з охорони праці

Грибан. Охорона праці в органах внутрішніх справ

Грибан В.Г.,Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх справ:підручник для студентів вищих навчальних закладів.Грибан В.Г.,Негодченко О.В.-К.:Центр учбової літератури,2009.-336с.

Розкривається значення охорони праці як нормативної дисципліни при підготовці правоохоронців, її основні поняття, етапи розвитку, законодавче забезпечення, методологічна база. Висвітлюється роль гігієни, виробничої санітарії, технічної безпеки, у тому числі пожежної та вибухової, у створенні безпечних умов праці та роль працівників органів внутрішніх справ у запобіганні нещасним випадкам. Зображуються основні методи, форми і рівні забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ.

Для курсантів, студентів, викладачів, практичних працівників органів внутрішніх справ.